OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo jsme

Jsme společnost EWES CZ, s.r.o. Naše webová adresa je: https://www.ewes-cz.eu nebo případně https://www.ewes-cz.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Shromažďování dat

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:

A) kontaktní údaje – například jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a přihlašovací údaje;

B) informace o vašem nákupu výrobků nebo služeb – například registrační údaje výrobku, informace o záruce apod.;

C) údaje o spokojenosti zákazníka a zpětná vazba – například výsledky průzkumů spokojenosti zákazníka a zpětné vazby;

D) údaje shromažďované při vaší návštěvě našich webových stránek – například údaje shromažďované prostřednictvím cookies a podobné automaticky shromažďované údaje sloužící k tomu, abyste mohli lépe využívat naše webové stránky, nebo údaje, které nám poskytnete, když navštívíte naše webové stránky (například prostřednictvím kontaktního formuláře, mailu apod.);

E) údaje identifikující konkrétní zařízení – například číslo modelu (PNC), sériové číslo, verze softwaru, model, barva apod.;

F) údaje o používání spotřebiče – například jak a kdy je zařízení používáno

G) údaje generované samotným zařízením – například provozní údaje (počet cyklů, četnost používání, spotřeby, např. spotřeba vody, spotřeba energie; údaje o poloze, např. prostředí, ve kterém se spotřebič nalézá, jako je okolní teplota, vlhkost vzduchu, tvrdost vody.

Jak shromažďujeme osobní údaje:

od vás nebo od vašeho zástupce při nákupu zařízení, výrobku či služby, registraci vašeho výrobku, návštěvě našich webových stránek, objednání služby, účasti na našich kampaních, hodnocení výrobku nebo stahování a používání aplikace; od našich obchodníků; od našich externích poskytovatelů služeb, dodavatelů a partnerů; z veřejně dostupných zdrojů; ze sociálních sítí, například Facebooku, pokud si zvolíte možnost používat Facebook ke zjednodušení přihlášení na naše webové stránky/do našich aplikací.

Vaším nezpochybnitelným právem je, že nám některé typy osobních údajů neposkytnete. Pokud se tak rozhodnete, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout některé spotřebiče a/nebo služby či jejich funkce a vlastnosti, nebo že je nebudete moci využívat. Pokud však nebude uvedeno jinak, vaše rozhodnutí o tom, že nám informace neposkytnete, pro vás nebude mít právní důsledky.

Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme také kombinovat s dalšími informacemi shromážděnými online nebo offline, pokud to umožňují platné právní předpisy, včetně údajů poskytnutých třetími stranami, a budeme je případně používat nebo sdílet pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Údaje, které případně shromažďujeme, můžeme anonymizovat (to znamená, že je nebude možné spojit s vaší osobou, a tak již nebudou představovat osobní údaje).

Účely zpracování dat

Vaše osobní údaje můžeme používat pro následující účely (dále společně jen “účely zpracování”):

 • pomoc při testování a zlepšování a úpravách námi dodaných výrobků a služeb
 • V případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí
 • Zasílání marketingových sdělení podmíněné prodejem našich výrobků a služeb na trhu nebo pokud existuje oprávněný zájem na takovém prodeji
 • Plnění smlouvy spojené s poskytování výrobků a služeb, které jste si vyžádali
 • Podávání administrativních oznámení, například příručka uživatele/oznámení o bezpečnosti výrobku ve vztahu k vašemu zařízení, službě nebo účtu
 • Řešení problémů a oprav spojených s komunikací o vašem výrobku, službě nebo účtu a podobné činnosti týkající se zákaznické podpory
 • Správa a provoz našich webových stránek a aplikací, včetně případné on-line registrace

Odvolatelnost Vašeho souhlasu

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít nicméně vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování údajů, které proběhlo s vaším souhlasem předtím, než jste jej odvolali.

Údaje, které mohou být sdíleny

Pro účely zpracování uvedené výše můžeme vaše osobní údaje poskytnout nebo sdělit:

 • v případech, kdy to vyžaduje zákon, k dodržení zákonem stanoveného postupu a/nebo při vyřizování žádostí veřejných či státních orgánů;
 • poskytovatelům služeb a dodavatelům pověřeným poskytovat naším jménem služby a spotřebiče, jakož i našim partnerům; třetí straně v případě zamýšlené nebo skutečné reorganizace, fúze, akvizice, prodeje, společného podniku, postoupení nebo jiného nakládání s celým naším podnikáním, majetkem a akciemi nebo jakoukoliv jejich částí; při uplatňování našich podmínek a ujednání;
 • k ochraně našich práv;

Zasílání obchodních sdělení

Společnost EWES CZ, s.r.o. vám může s vaším souhlasem zasílat informace o spotřebičích, službách, akcích a propagačních akcích. Tato sdělení mohou být předávána různými kanály: e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS, poštou nebo na sociálních sítích.

Vaše práva

Tam, kde to vyžaduje zákon, si vyžádáme váš předchozí souhlas. Svůj souhlas pro marketingové účely můžete kdykoliv odvolat. Můžete například zrušit zasílání zpráv podle návodu uvedeného ve zprávě nebo navštívit svůj online účet a upravit nastavení svých preferencí.

V rámci EU/EHP máte následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo na opravu svých osobních údajů;
 • právo vyžádat si vymazání svých osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů;
 • právo vyžádat si, aby vám byly vaše osobní údaje poskytnuty ve formátu, který může být zaslán vám nebo jiné organizaci (přenositelnost údajů);
 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
 • právo podat stížnost k příslušnému dozorovému orgánu.

Ochrana dat a zabezpečení osobních údajů

Pokud společnost EWES CZ, s.r.o. předává vaše osobní údaje třetí straně, vyžaduje, aby se taková třetí strana zavázala vaše osobní údaje chránit a nakládat s nimi v souladu se všemi právními, regulatorními a smluvními závazky nebo pokyny, které jí dáme.

Společnost EWES CZ, s.r.o. provádí odpovídající technická a organizační opatření v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, včetně požadavku, aby odpovídající opatření k ochraně vašich osobních údajů prováděli i naši poskytovatelé služeb, obchodní partneři nebo odborní poradci.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu vyžadovanou právními předpisy nebo ustanoveními jakékoliv příslušné smlouvy. Pokud není stanoven žádný právní požadavek, budeme vaše osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je nezbytně nutná k naplnění účelu nebo účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny.

Předávání údajů do zahraničí

Jakožto obchodní společnost, která má své dodavatele i mimo území České republiky můžeme vaše osobní údaje uchovávat na území Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) či na jiných místech, kde se nacházejí naši poskytovatelé služeb a dodavatelé.

Vaše osobní údaje si můžeme předat třetí straně – některému z našich zahraničních poskytovatelů služeb a dodavatelů, kteří jednají naším jménem, a to pro účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Máte nezadatelné právo si kopie těchto dokumentů (pokud existují) si kdykoliv vyžádat.

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či pochybností ohledně těchto práv nás kontaktujte písemně, telefonicky nebo e-mailem.

Odpovědným správcem vašich osobních údajů je společnost EWES CZ, s.r.o. Kontaktní údaje jsou vždy uvedeny na naši webových stránkách www.ewes-cz.eu nebo www.ewes-cz.cz

Aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno. Případné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti datem jejich zveřejnění nebo jiným způsobem, který stanoví zákon.

Datum poslední aktualizace: 25.3.2020